En blomstrande lågprisbutik
Ljusekulla är en välsorterad lågprisbutik. Främsta produkten är blommor där man har en årlig omsättning på 35 miljoner kronor.
Växterna är storsäljaren, och på Ljusekulla är man noga med att endast ta hem produkter av absolut högsta kvalitet.  Här hittar kunden växter för både inne- och utebruk och i dagsläget har man cirka 500 olika växter hemma. Plantorna köps in från olika leverantörer samt de egna odlarna som man handlar direkt från. Man köper även in från grossister i Danmark vilket är ett samarbete som visat sig fungera mycket bra.
 
Butiken har öppet veckans alla dagar och man har fått mycket god respons från kunderna. Att man månar om sina kunder går inte att ta miste om, man bjuder bland annat på kaffe och har byggt en spännande lekplats för barnen utanför butiken. Ljusekulla har bland annat arrangerat ett utvärderingsmöte där många fina idéer kom fram, och dessa har man tagit fasta på och förverkligat. Ljusekulla värnar om att kunderna alltid ska bli nöjda, och personalen hjälper till med allt och ger gärna råd.
 
Femton anställda arbetar i butiken och vid högsäsong tar man hjälp av duktiga extrapersonal. Butiken grundades 1975 och har vuxit sedan dess; idag förfogar man över en butiksyta på 3000 kvadratmeter.
Marknaden ser bra ut, och geografiskt sett är butiken i Helsingborg mycket gynnsammat placerad. I framtiden planerar man att satsa än mer på blommorna och förbättra frukt- och grönt avdelningen ytterligare. I butiken finns även bland annat tyg och presentartiklar och till hösten satsar man på att erbjuda sina kunder ett stort urval av halloweenprodukter.

Ljusekulla

Bransch:
Detalj

Telefon: 042-32 40 80
Fax: 042-32 40 90


Email:
ljusekulla@telia.com

Adress:
Ljusekulla
Ljusekullavägen
25666 Helsingborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN